LKW logoWhatsapp iconFacebook iconInstagram icon

INFO@LKW.EE

+372 506 0610

Kasutustingimused

LKW TRUCKS OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Veebilehe lkw.ee isikuandmete vastutav töötleja on LKW TRUCKS OÜ (registrikood 11308787) asukohaga Õlleköögi tee 16, Rae vald, Harjumaa, 75307 Tel +372 506 0610 ja e-mail info@lkw.ee

1. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

1.1. Haldaja kogub Kasutaja kohta Isikuandmeid teenuste osutamisel ja muul moel lkw.ee kasutamisel järgmiselt:

1.1.1. Kasutaja edastab ise andmed Haldajale (näiteks sisestab lkw.ee veebilehel oma nime ja kontaktandmed).

1.1.2. Haldaja kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta lkw.ee veebilehe kasutamisel (näiteks päringute tegemisel ja uudiskirja tellimisel, andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele (4. Küpsised).

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

2.1. Haldaja töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

2.1.1. Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Haldajale vastava päringu. Sellisel juhul sõltub töötlemise õiguslik alus päringu eesmärgist (näiteks kui päring on seotud Teenuste osutamisega)

2.1.2. Kasutajale huvipakkuvate reklaamide näitamiseks, kui Kasutaja on oma veebilehitseja seadetes lubanud vastavate küpsiste paigaldamise tema arvutisse. Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks Kasutaja nõusolek;

2.1.3. lkw.ee külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja Kasutajate harjumuste analüüsiks ning analüüsi tulemusel lkw.ee uuendamiseks selliselt, et see vastaks paremini Kasutajate ootustele ja käitumisele, sealhulgas Teenuste parendamiseks, sh kaupade hindade määramiseks, uute Teenuste planeerimiseks. Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks Haldaja õigustatud huvi lkw.ee, Teenuseid ja Kasutaja kasutajakogemust parandada. Kuna andmeid töödeldakse agregeeritud kujul, ei kaasne sellise töötlemisega Kasutaja õiguste ülemäärast riivet ning Kasutaja huvid ega õigused ei kaalu üles Haldaja õigustatud;

2.1.4. Kui Kasutaja on selleks nõusoleku andnud, siis uudiskirja ja reklaampakkumiste saatmiseks.

3. Privaatsustingimuste muudatused

3.1. Haldajal on õigus muuta käesolevat Privaatsustingimusi, kui see on vajalik tulenevalt muutustest Haldaja andmetöötlusprotseduurides, õigusaktides või muudes asjaoludes, mis sellised muudatused mõistlikult tingivad. Haldaja teavitab Kasutajat privaatsustingimuste muudatustest mõistliku etteteatamisajaga.

4. Küpsised

4.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.

4.2. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada: Ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehe vaatamist; Püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

4.3. Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada: Esimese osapoole küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat veebilehte; Kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava veebilehe haldajast.

4.4. Küpsised võib sõltuvalt nende paigaldamise eesmärgist jagada: Hädavajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada; Statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Kogutud informatsioon liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist; Eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks keel või muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks; Reklaamiküpsised – need küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.

4.5. Küpsiste haldamise kohta oma veebilehitsejas saate täpsemat informatsiooni: Internet Explorer / Microsoft Edge: http://support.microsoft.com/kb/278835 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042